Over ons

Ik, Jennifer Harteveld, werkt sinds 10 jaar in de zorg. Hierin heb ik veel gezien, zo ook waar verandering nodig is. Vanuit deze overtuiging heb ik vol goede moed een thuiszorgorganisatie opgericht. Sinds januari 2020 lever ik zorg aan hulpbehoevende in de regio Den Haag en Rijswijk.

Door mijn ervaring in de zorg maar ook als mantelzorger voor mijn vader, ben ik ervan overtuigd dat de huidige inrichting van zorg te ver van de mensen afstaat. Vaak weet de hulpbehoevende en diens familie geen weg te vinden in de weer war van regeltjes en vele verschillende hulpinstanties.

Als mantelzorger liep ik tegen veel dichte deuren aan, hulp wanneer het nodig was, was er niet. De huisarts verwees naar de thuiszorginstantie en andersom. Medewerkers van de thuiszorg hadden geen tijd om veranderingen in gedrag waar te nemen. Medewerkers die met hun jas aan blijven staan of geen geduld hebben om even je verhaal aan te horen. Hierdoor voel je je niet begrepen en kan er ongewenst gedrag ontstaan. Echter zie ik dit als een gevolg van actie reactie. Door meer te investeren in beoordelen en aanhoren creëer je begrip, zo ook zal het bijdragen aan meer rust bij zowel cliënt als diens familie.

Door niet alleen te kijken naar de gevraagde zorg maar zeker ook naar het welzijn van een hulpbehoevende, bouw je aan een toekomst waar zelfstandigheid en welbevinden voorop staat. Want wat heb je eraan als je been gezwachteld wordt, maar je eenzaam bent! Dat been is dan wel belangrijk maar minder dan het gevoel niet alleen te willen zijn.

Mijn missie is om kwalitatief en efficiënte samenwerkingsverbanden uit te breiden, zorg dichtbij de hulpbehoevende te leveren en nauw contact te onderhouden met de regiehouder, in dit geval de huisarts. Daarnaast ondersteuning te bieden waar nodig, dit op het gebied van zowel medisch, geestelijk en lichamelijk welbevinden.

Hart in ’t Zorgveld is een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Het niet hebben van een contract zal voor u als cliënt geen financiële gevolgen hebben.

Wanneer de organisatie een factuur stuurt, dient de cliënt deze in bij de betreffende zorgverzekeraar. In veel gevallen betaald de zorgverzekeraar niet het gehele bedrag uit. U zelf betaald absoluut geen eigen bijdrage of anders dan het bedrag de verzekeraar uitkeert. Wanneer de cliënt het toegewezen bedrag ontvangen heeft wordt dit overgemaakt naar de organisatie.

De tarieven die worden aangehouden zijn jaarlijks vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en te vinden op de website van genoemde organisatie.