Ketenpartners

Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en kwetsbare doelgroepen die langer thuis wonen vragen om nieuwe oplossingen. Veel patiënten verwachten in toenemende mate zorg die rekening houdt met hun eigen wensen en omstandigheden. Eigen regie is hierbij het sleutelwoord.

Door dat de cliënten in de wijk veelal meerdere hulpvragen en problemen hebben vraagt dit een goed ketenpartner netwerk. Regelmatig overleg is hierin wenselijk. In de praktijk laat dit nog weleens te wensen over, dit mede door de druk die op alle zorgmedewerkers ligt. Door het tekort aan personeel is het overzicht vaak zoek, dit komt niet ten goede van de zorg rondom de client. Het is van belang om met alle hulpverlenende partijen een effectief overlegstructuur op te zetten. Hart in ’t Zorgveld maakt gebruik van huidige technologie zodat er sneller geschakeld kan worden, reistijd wordt verkort en onder het genot van je lunch toch alles bespreken. Het hoeft niet moeilijk als het maar gebeurd.

Mocht u zich willen aansluiten bij mijn netwerk of tijdens een kennismaking bezien wat wij voor elkaar kunnen betekenen schroom niet om te contacten.

De zorg voor deze specifieke doelgroepen vraagt een proactieve, gestructureerde benadering, met een persoonsgericht karakter. Organisatie op wijk- en regioniveau is nodig is om de noodzakelijke samenhang tussen zorgdomeinen te bereiken.

Hart in ’t Zorgveld bouwt zorgvuldig aan een netwerk die begint bij de huisarts. Vanuit hier wordt het contact gelegd met de overige hulpverleners en komt een multidisciplinair team opgang.