Zorg aanbod

Niet gecontracteerde zorg

Hart in ’t Zorgveld is een niet gecontracteerde zorgaanbieder, dit betekent dat er geen contract afgesloten is met uw Zorgverzekeraar.
Echter heeft dit voor u geen enkel financieel gevolg. De kosten die de zorgverzekeraar niet vergoed, komt geheel ten rekening voor Hart in ’t Zorgveld. Zo maken wij van onze keuze geen probleem van u.

Ook zegt dit niets over de kwaliteit van de zorg.
Hart in ’t Zorgveld is namelijk gekwalificeerd met een keurmerk, Het HKZ keurmerk.
Dit is een keurmerk waarmee aantoonbaar is dat Hart in ’t Zorgveld werkt volgens de normen van de Inspectie van de Gezondheidszorg.
Elke jaar wordt de organisatie hier dan ook weer op getoetst en gecontroleerd.

Verzorging en verpleging aan huis

* Hulp bij aan –en uitkleden
* Hulp bij wassen en of douchen
* Aanreiken of toedienen van medicatie
* Verzorgen van wond of andere hulpmiddelen zoals een katheter of stoma
* Ondersteuning en contactlegging met andere hulpinstanties, denk aan fysiotherapie, ergotherapie, mogelijkheden dagbesteding.

terminale zorg

Terminale zorg is zorg die wordt verleend aan personen die niet langer dan drie maanden te leven hebben. Terminale zorg is gericht op het verwachten en verlichten van pijn en de patiënt van zoveel mogelijk comfort voorzien Terminale zorg wordt uitsluitend ingezet indien zeker is dat een persoon niet meer dan drie maanden te leven heeft. Deze vorm van zorg wordt dan ook alleen gebruikt wanneer conventionele geneesmiddelen niet hebben geholpen. Terminale zorg heeft als doel om deze persoon zo goed mogelijk afscheid te laten nemen van het leven. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan het verzorgen van lichamelijk klachten, bijvoorbeeld pijn of jeuk, als het aanbieden van psychologische of existentiële hulp.

palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Dan kun je denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen. Met deze ziekten kun je nog wel weken, maanden of zelfs jaren leven.

Begeleiding aan huis

Begeleiding individueel

Niet alleen op het gebied van persoonlijke verzorging of verpleging staan wij mensen bij. In sommige gevallen is er lichamelijke geen verzorging nodig maar is er ondersteuning gewenst bij dagelijkse handelingen of het ordenen van bijvoorbeeld uw administratie.
Ondersteuning is er voor bedoeld u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen. Samen met eventuele mantelzorgers zal er een plan opgesteld worden. Hierbij zal rekening gehouden worden met uw wensen, en de mogelijkheden van u dierbaren. In veel gevallen willen uw mantelzorgers graag helpen, maar lopen zij tegen tijdsdruk aan wegens werk, kinderen, woonafstand enz.
Ook zijn er situaties waarin u gewoonweg geen mantelzorger heeft.

In dit soort situaties ondersteunen wij u graag..

Mogelijkheden waarvoor ondersteuning aangevraagd kan worden
* Structuur aanbrengen in uw dag;
* Acceptatie van uw ziekte en begeleiding in dit proces;
* indien er geen mantelzorger is, meegaan naar ziekenhuis -, doktersbezoek;
* Gezamenlijk uitlaten van de hond;
* Wandeling in de natuur bij verwerking ziekte of ter ondersteuning bij dit acceptatieproces;
* hulp bij het ordenen van administratie.

Bovenstaande mogelijkheden worden vergoed uit een PGB indicatie middels de WLZ of WMO. Betreffende ondersteuning kan natuurlijk ook in combinatie met de persoonlijke verzorging en-of verpleging geboden worden. Heeft u vragen, of bent u van mening begeleiding nodig te hebben. Neem dan contact op met ons kantoor. Telefoonnummer: 070-720 09 80